Római Katolikus Egyház
 

Cím: 3752 Szendrő, Kovács út 20.
Telefon: 06-48-460-097
Katolikus esperes: Bukovenszki Zoltán
Sekrestyés elérhetősége:
Név: Gregovszki Barnabásné
Cím: 3765 Tornaszentandrás, Kossuth út 13.
Tel.: 06-48-452-040
(A fenti telefonon előzetes bejelentkezést követően látogatható a település egyik ékessége, a XII. századi románkori templom.)
A lakosság összetételét tekintve 97% római katolikus vallású. A község 2009.-ig plébániai székhely volt, amelyhez még öt település tartozott, azonban Kocsis Ferenc Kanonok Úr betegsége, majd halála miatt átszervezés történt. A plébánia székhely megszűnését követően a lelkészi feladatokat Bukovenszki Zoltán plébános látja el.
Római katolikus templom
A hazai műemlék állományban páratlan értéket képvisel Tornaszentandrás ikerszentélyes katolikus temploma. A Szent András plébániatemplom a XII. századból való, első írott említése 1283-ból található. A különleges kettős szentély és a hozzátartozó kisebb méretű négyszög alakú hajó a XII. század végén épült. Egyesek szerint II. András király felesége, Gertrúd királyné kíséretébe tartozó merániai stílust képviselő építészek alkalmazták az ikerszentélyes formát. Amíg a külső, a festői tömegalakításával tűnik ki, a belsőben a középkori falkép maradvány, valamint a Szádvár-i várkápolnából származó díszes mellékoltár érdemel figyelmet. A XIV. század első felében gótikus hajóval bővítették a nyugati irányba. Ebből az időből származnak a diadalív és a falak alakos falképei, melyek Szt. András legendáját, apostolokat és királyokat ábrázolnak. A török alatt rommá vált templom újjáépítését a XVIII. század közepén kezdték meg.
A templom barokk berendezése: festett karzata, szószéke ekkor készült.
A műemlék jellegű helyreállításnál elsősorban a régebbi korok emlékeit őrizték meg, a barokk jellegű oltárt, szószéket félreállították a falu lakóinak nagy bánatára, hiszen ezt a vegyes díszítésű belsőt ismerték kisgyermekkoruk óta.
E ritka műemlék értékét fokozza a páratlanul szép fekvése, tájba illeszkedése.

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2002 - 2022 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.