Esztamos-hegy

Tornaszentandrás határán található a megskalpolt különleges alakú Esztramos-hegy (Osztromos-hegy), mely minden barlangjáró és természetvédő előtt ismert, de a turisták is szívesen kutatják rejtelmeit.

Az Esztramos hegyről részletesebben itt olvashat!

Esztramos-hegyről: Különös hely az Esztramos. Már a neve is titokzatos. Kis kiterjedése ellenére természeti értékek valóságos tárháza még ma is, annak ellenére, hogy folyamatos bányászati tevékenység koptatta, pusztította természeti képződményeit. A bányászat viszont nemcsak eltüntetett, hanem fel is tárt rengeteg információt, így a messze földön híres barlangokat és az egyedülálló kalcitkristályokat. A csonka tetőről a bányafalakon, a felszínen tanulmányozhatjuk a cseppkőlefolyásokat.
Az Esztramos tömegének zöme repedezett, üregesedett, jól karsztosodó mészkőből épült fel. Az Esztramos legjelentősebb természeti kincsét az itt található barlangok, azok ásványkiválásai, illetve a barlangi üledékekből előkerült ősmaradvány együttes jelenti.
Az Esztramos barlangjai

Az Esztramos barlangjairól szóló információk:

 • Az első említés általános jellegű. Egy 1864-ben készült helynévjegyzékben megemlítették, hogy "vannak benne olyan üregek, ahol ember és állatcsontok találtatnak."
 • 1880-ban Maderspach L., a vasércbányászat során előkerült üregek kalcitkiválásairól írt.
 • 1912-ben Strömpl G. a hegy ÉNY-i lejtőjén ismert természetes bejáratú barlangot említi.
 • 1950-ben feltártak egy 150 m hosszú, 10 m széles hasadékot.
 • 1956-tól létesített vasérckutató tárórendszer hajtása során fedezték fel 1958-ban a Rákóczi 1. sz. barlangot és számos kisebb üreget, majd a Rákóczi 2. sz. barlangot.
 • Az 1960-as évek elején sok dokumentáció közli a gyakori barlang feltárások hírét. és említi a ritkaságnak számító kristályaikat.
 • A kőbányában levő barlangokat és őslénytani lelőhelyeket 1973-ban ismertették tanulmányok.
 • A 80-as években az OKTH Barlangtani Intézete az akkor ismert összes barlangot felmérték.

Az Esztramos barlangjainak gerinces maradványai:

 • Az üregkitöltések gazdag gerinces ősmaradványok lelőhelyei voltak. 1950-es évektől kezdve az esztramos már nyilvántartott ősgerinces lelőhely volt. Az 1967 és 1973 közötti gyűjtések során előkerült különleges ősgerincesek maradványai nemzetközi hírűek lettek. Az esztramosi ősmaradványok között több mint 20 olyan faj akad, amelyeket innen írtak le először. A hegy nevét viseli a másfél millió évvel ezelőtt még itt élt "hajnalegér"-féle, az Estramomys simples.
 • Az Esztramos 320 m és 305 m tszf. magasságban elhelyezkedő barlangkitöltéseinek, valamint az azokat átszelő különböző korú hasadékkitöltések csontmaradványai alapján ki lehetett mutatni, hogy az Esztramoson maradt meg (amíg le nem fejtették) az ország legidősebb, legalább 5 millió éve nyitott légtérrel rendelkező barlangja.
 • 1984-ben látott napvilágot a 80-as évek felmérései.
 • 1998 évi kutatások borsókő-képződményekben gazdag hasadékot, a járatok alján karsztvízszinten kialakult tavakat fedeztek fel.

Az Esztramos legjelentősebb barlangjai:(Jelenleg 4 fokozottan védett barlang található)

Esztramosi barlang
1964-ben fedezték fel: Földvári-barlangnak is nevezika 190m hosszú, legnagyobb horizontális kiterjedése 84m. Függőleges kiterjedése csak 7m. A belső részben a cseppkőoszlopokat borsókő borítja, különlegessége az egyetlen cseppkődob.

Kristály barlang ( Felső- táró 2.sz.üreg ) 46m hosszú, 23m vertikális kiterjedésű,falait változatos formájú és színű borsókövek, heliktitek és cseppkőképződmények díszítik.

Rákóczi 1.sz. barlang ( Öreg-barlang)
A Rákóczi-Barlang a Bódva-völgyéből, Bódvarákó és Tornaszentandrás között kiemelkedő, 2001 óta védelem alatt álló Esztramos közel 30 barlangja közül a legjelentősebb.

Az 1996-ig működő kőbányászat eredményeként megcsonkított hegy, a Bódvaszilasra tekintő lejtőjén nyílik. A rendszer genetikai és hidrológia jelentősége, valamint minta értékű ásványkiválásai alapján 1982 óta fokozott védelem alatt áll.
Az Aggteleki- és a Szlovák–karszt többi barlangjával együtt 1995 óta a világörökség része.
Feltárásának pontos időpontja nem ismert. A természetes hasadékot az 1920-as években létesített bányavágatból kiinduló, érckutató táró hajtása során harántolták. Első bejárásakor csak az 1. sz. tó környékét ismerték meg. Felmérését 1958-ban, majd a további járatok valamint tavak felderítését 1964-ben végezték el. Az 1968-ban megkezdett, és az 1998-tól intenzívvé váló búvármerülések eredményeként az 1. sz. tóban elért legnagyobb mélység 23 m, a 2. sz. tóban 44 m. A barlang kialakulása vízszint alatti oldódás eredménye. A középső triász korú (230 millió éves) világosszürke kristályos mészkőben, függőleges hasadék mentén húzódó, elágazó járatok teljes hossza 650m, függőleges kiterjedése 79m. A hasadékok két hatalmas teret kötnek össze, melynek alját tó tölti ki.Az élénkzöld színű, csillogó 11,5°C hőmérsékletű tavak vízszintje a talajvíz és a Bódva vízállásával összefüggést mutat. A magasba tekintve kürtők, és a víz alatti oldódásra jellemző gömbüstök láthatóak. A labirintus nagyobb része (350 m) a víz alatt húzódik.
Ásványvilágának sajátos arculatát nemcsak a különböző típusú képződmények tömeges előfordulása, hanem azok egymásra rakódása határozza meg. Az oldalfalakat és a járófelületet gazdagon borítják a szín- és formagazdag kalcit anyagú kiválások, főként fehér, barna és vörös függő cseppkövek, melyek gyakran több méteresek. A szalma cseppkövek, bekérgezések, cseppkőlefolyások ritkábbak, és állócseppkő is viszonylag kevés helyen alakult ki. Lenyűgöző látványt nyújtanak a vízszintjelző kalcitkiválások, a változó méretű szegfűkalcitok és az apadási szinlők, valamint eltérő típusú borsókövek és a leheletfinom aragonitbokrok. A hatalmas méretű, erősen visszaoldott cseppkőzászlók között előforduló heliktitbokrok egyedülállóak.
Kiépítését az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a barlangjárás okozta károkozás megszüntetése és a látogathatóság megteremtése érdekében 1992-ben végezte el. Lábakon álló hidakat, lépcsőket és járófelületeket hoztak létre és kialakították a villanyvilágítást. Azóta nemcsak a barlangkutatók csodálhatják meg a természet e ritkaságát.


A látogatás feltételei:

 • A lezárt barlang kiépített része szakvezető kíséretében tekinthető meg.
 • A túra villanyvilágítás mellett, meredek, néhol létraszerű lépcsőkön halad.
 • Az útvonal több pontján aktív csepegés észlelhető.
 • A túra hossza: 800 méter.
 • Időtartama: utazás + 1 óra
 • A levegő hőmérséklete: 10 °C
 • Öltözet: túraruha és cipő, mely besározódhat.
 • A résztvevők száma: minimum 4 fő, maximum 10 fő
 • Korhatár: minimum 10 év
 • A túra mozgáskorlátozottak számára nem ajánlott.

Rákóczi 2.sz. barlang (Surrantós-barlang)

533 m hosszú.Vertikális kiterjedése 29 m.
1-3m széles, magas hasadékjáratokat üstös oldás formák, kürtők teszik változatossá, szinte valamennyi cseppkőforma megtalálható.(cseppkőmedencék, tetarata-gátak, bocskoros és galléros cseppkövek, barlangi gyöngyök). A barlang ÉK-i ágát egy 50 m hosszú, 2 m mély vizű tó alkotja, mely csak csónakkal járható.A feltárások során további kis barlangokat tártak fel, melyeket tovább kutatnak.

Esztramos élővilága
A hegy az itt található különleges szépségű barlangok miatt is nevezetes, de a hegyoldal sok védett természeti kincsnek, ritka növénynek nyújt védelmet, és ezáltal sok érdeklődőt vonz.
Növényföldrajzilag az Esztramos a környező területekkel együtt a Pannoniai flóratartomány, Északi-középhegység flóravidék Tornense flórajárásához tartozik.
A hegy hűvös ÉNY-i oldalának legnagyobb része erdővel borított ( gyertyán, tölgy, bükk, hegyi juhar).
Aljnövényzetei (keltikék, galambvirág, bogláros szellőrózsa).

Védett növények is találhatók itt:

 • széleslevelű nőszőfű
 • fehér-és piros madársisak
 • gyökérélősködő madárfészek kosbor

Értékes madarakat láthatunk: fekete harkály, kék galamb, örvös légykapó.
A sziklás, magas páratartalmú területeken a hársas-kőrises sziklaerdőkben a fák törzsét különböző mohák borítják, illetve ritka páfrányokat is találhatunk (gímpáfrány).
A meredek görgeteges hegyoldalon kis- és nagylevelű hárs, kőris található, melynek cserjeszintje között megtalálhatjuk:A védett lisztes berkenyét valamint a sziklai gyöngyvessző cserjét mely különleges növénytársulás.
Az Esztramos oromra feljutva a növénytanilag legértékesebb részhez, a sziklahegy társuláshoz érkezünk meg.
Itt található növények:

 • védett erdélyi nyúlfarkfű
 • buglyos kőtörőfű
 • sziklai borkóró

Jellemző állatok: ezüstös földi bagoly, alpin gyepek lepkéje, kékszárnyú sáska, olasz sáska, eurázsiai réti sáska.
A hegytetőn találhatjuk meg az Esztramos legnagyobb értékét, a kárpáti bennszülött korai fehér szegfűt.

További ritkaságok:

 • a rózsás-és sárga kövirózsa
 • a deres csenkesz
 • a magyar bogáncs
 • a tarka imola
 • az apró nőszirom

Nagyszámban találhatunk zöld, fali és fürge gyíkot, de alkalmanként a védett magyar vagy pannon gyík is előfordul.

A kissé lankásabb területen már a hóolvadás után nyílik:

 • a leánykökörcsin
 • egy hónappal később megjelenik a tavaszi hérics
 • nyár elején a macskahere
 • és a magyar hangyabogáncs


A Déli oldalon a hegyről lefelé haladva a sztyepréteket karsztbokor erdők, tölgyesek, majd cseres-tölgyesek borítják. A hegy lábánál ezen az oldalon is gyertyános-tölgyesek élnek.Az Esztramos-hegy a természeti és kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű objektuma.


Tervek fejlesztési elképzelések az Esztramos-hegyen:

A tervek szerint a közel jövőben komoly turisztikai fejlesztések valósulnak meg a Nagy Hegyen.

Ércek Háza
Az Ércek Házában a vasércbányászat történetét, hagyományait bemutató, interaktív bemutatótér kerül kialakításra.

Gépek Háza
Magyar gyártmányú, nagy teljesítményű bányászati légsűrítők (kompresszorok), két dugattyús rendszerű, melyből a függőleges hengerelrendezésű azonos az épületben egykor működött géppel. Egy rotációs kompresszor az oroszlányi bányaüzem megszüntetett múzeumából került át. A Ganz-Jendrassik gyártmányú dieselmotorral meghajtott generátor műszaki kuriózum. További gépek elhelyezésére és működtetésére is van lehetőség.

Barlangtúrák
Barlangtúrák (szakvezetett túrák) egyedülálló szépségű, formagazdagságú, fokozottan védett barlangokban

 • Rákóczi-barlang túra /felnőttek részére
 • Földvári Aladár-barlang túra
 • Speciális túrák (Surrantós-barlang, Felsőtáró) /felnőttek részére

Bányavasút

A VII. szinten közlekedő bányavasút mozdony által vontatott személyszállítókból áll, melyek egyenként nyolc főt, így a szerelvény összesen 32 főt szállíthat.
A teljes mozdonyszállítási útvonal körülbelül 1 kilométer hosszú figyelembe véve a két tárót összekötő harántvágatot is. Menetideje ki- és beszállással kb. 20 perc.
Útvonala: Beszállóhely (volt akkumulátortöltő állomás) – Rákóczi-barlang elágazás – Nagyledobó akna (Aknaszállítógép) – Szalagos táró – Beszállóhely
A szolgáltatás akadálymentes közlekedést biztosít.

Aknaszállítógép
A 133 m mély alulról felfelé szűkülő, 4,5 m átlagos átmérőjű aknában kerül kiépítésre a személyszállító berendezés. A két kasos, oldalvezetéses, egydobogós aknaszállítás sebessége 3,5 m/s. A szállítási idő a ki- és beszállással együtt kb. 2 min. Amíg az egyik kas a hegy tetején tartózkodik, addig a másik a VII. szinten várakozik a bányavasútból kiszállókra. Az aknaszállítógépet kezelőszemélyzet működteti.
A szolgáltatás akadálymentes közlekedést biztosít.

Kilátó
Az Esztramos-hegy tetején elhelyezendő aknatorony 14 m magas, szegecselt acélrács szerkezetű. A létesítményen kialakítandó kilátóról páratlan panoráma nyílik a Bódva-völgyre, az ANP részét képező Alsó- illetve a Szlovák-karszt részét képező Felsőhegyre, valamint a Kassai-medencére.

Szabadtéri színpad
Az egykori kőbánya bányaudvara meghökkentő méreteivel, különleges környezeti és tájképi elemeivel kivételes helyszínt biztosít szabadtéri színpad létesítésére, egyedi hangulatú előadások lebonyolítására, legyen az könnyű- vagy komolyzenei koncert, színházi ismeretterjesztő előadás.

Központi Fogadóépület
Látogatómenedzsment

 • helyi információs iroda,
 • térségi ökoturisztikai tájékoztatás,
 • átogatóforgalom orientálása,
 • jegyárusítás

Gyermekmegőrzés:

 • foglalkoztatás, környezeti nevelés (természetvédelmi és környezetvédelmi szemléletformáló foglalkozások: játékos kőzet-, növény-, állathatározás terepi tevékenységekkel, őslénykutatás stb.)
 • medence és sóbarlang használat (esetleg Földvári-barlang túrával kombinálva),
 • hagyományőrző tevékenységek folytatása: kenyérsütés, kézműves tevékenységek,
 • játszóház

Előadások, konferenciák

 • természettudományos és műszaki konferenciák, rendezvények megtartása
 • oktatási intézmények kihelyezett előadásai, gyakorlatai
 • jeles napok rendezvényei

Szakvezetett túrák (bemutatóhelyeken: Ércek Háza, Gépek Háza, felszínen az Esztramoson)

 • Füttyentő nyúl túra: őslénytani lelőhelyeket érintő túra
 • Szegfű túra: az Esztramos botanikai értékeit, a Pannon Magbankot bemutató túra
 • Hajnali madármegfigyelő túrák

Szakvezetett túrák (távolabbi helyszínekre, max. 5 km-es távolság)

 • Martonyi kolostor
 • Művészetek Magtára
 • Alsóhegy
 • Tornaszentandrási ikerszentélyes templom stb.

Vállalkozások attrakciós jellegű szolgáltatásai I.

Vendéglátó egységek szolgáltatásai

 • Éttermi szolgáltatás
 • Rendezvények lebonyolítása (vállalati, családi rendezvények stb.)
 • Kávézó szolgáltatása

Vállalkozások attrakciós szolgáltatásai (nem támogatásból megvalósított) II.

 • Kalandpark (csúszkák, kötélpályák stb.)
 • Extrém túrák, sportok (sziklamászás, falmászás)

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

Központi Fogadóépület

 • Csomagmegőrzés
 • Túraruházat bérlete (overál-bukó, védőkabát-bukó-gumicsizma stb.) az extrém-túrákhoz, illetve a gyermekfoglalkoztatáshoz.
 • Önkiszolgáló, melegítőkonyha és étkező használata
 • WC, zuhanyzó, öltözőhasználat

Parkolás

 • Személygépkocsi
 • Autóbusz© 2002 - 2022 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.